Mạng quảng cáo và đặt phòng khách sạn

Hướng dẫn đăng thông tin khách sạn lên cổng thông tin vnhotel.net

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, bạn chọn menu Your Hotel và điền các thông tin và hình ảnh chung của khách sạn, sau đó bấm Lưu

Tiếp tục bạn chọn menu Quản Lý Loai Phòng để cập nhật các thông tin về loại phòng, ảnh đại diện phòng và giá của phòng

Sau đó bạn bấm Xuất bản, chờ Ban Quản trị duyệt bài và cho bài hiển thị lên website