Hãy bảo vệ tài khoản của bạn

Bạn không chia sẻ tài khoản và mật khẩu cho bất kỳ ai, Chúng tôi không bao giờ yêu cầu quí vị cung cấp thông tin tài khoản và mật khẩu dưới bất kỳ hình thức nào.

Đăng xuất sau khi sử dụng

Hãy giới hạn đăng nhập vào các máy lạ, và nhớ Đăng Xuất sau khi đã sử dụng xong công việc của mình

Xử lý sự cố

Nếu bạn bị mất mật khẩu, thay đổi người quản trị, hoặc những vấn đề liên quan đến bảo mật và quản trị hãy liên hệ với Chúng tôi để được hỗ trợ